ijsselbiënnale 2023 en 2021

Installatie Boomwortels

was te zien bij Expositie Nevengeul  IJsselbiënnale 2023.
De installatie bestond uit 3 kunststofpanelen bedrukt met foto's van boomwortels. Eromheen liggen boomstronken en boomwortels.

Voor de IJsselbiënnale 2023, expositie Nevengeul, heb ik gekozen voor het van dichtbij fotograferen van het boven de grond zichtbare deel van boomwortels van een groep prachtige oude beuken. De wortels van deze bomen staan met elkaar in verbinding. De reikwijdte van het wortelstelsel van deze bomen is ongeveer twee keer zoveel als de kroonomvang. Hierdoor ontstaan er overlappingen met de wortels van andere bomen. Tussen de wortels groeien schimmels. Deze vormen een heel dicht weefsel aan draden. Door dit systeem van wortels en schimmeldraden ontstaan er contacten tussen de wortels en dus de bomen onderling. Hierdoor kunnen ze onderling communiceren en wisselen ze signalen uit over insecten, droogte en andere gevaren.

Met deze foto’s, die hieronder ook apart zijn geplaatst, probeer ik zichtbaar te maken dat de natuur ons daadwerkelijk wat te vertellen heeft en zeer waardevol is.
Met dank aan Image-Sign Wijhe die er mede voor heeft gezorgd dat dit kunstwerk gerealiseerd kon worden.

 

Van 18 juni t/m 19 september 2021 heb ik geëxposeerd met een installatie van zeven grote drijvende fotopanelen in de vijver van een glooiende natuurtuin vol wilde bloemen en grassen. Voor deze installatie heb ik een serie close-ups van zwerfstenen gemaakt die ik in of in de nabijheid van de IJssel heb gevonden. En opnames van dieren en zwerfvuil.
Met deze installatie heb ik aandacht gevraagd voor de schoonheid van de IJssel. En stimuleren dat afval in een vuilnisbak terechtkomt.

Zwerfstenen gevonden bij of in de IJssel
De gefotografeerde zwerfstenen zijn miljoenen jaren oud. Ze zijn naar Nederland gekomen met onder andere de rivieren uit de zuidelijke en oostelijke landen of tijdens de Saale-ijstijd met de gletsjers uit Scandinavië.
De stenen hebben door de tijd, een hele mooie uitstraling gekregen. Vaak is er van alles in te ontdekken, kan een gezicht zijn of een mooie lijnvorming en wat je er maar in wilt zien.
De zwerfstenen afgebeeld op de panelen zijn gevonden in of bij de oever van de IJssel.

De foto's zijn in gelimiteerde oplage (7) te koop. Formaat is 70 x 50 cm. Aankoop kan via onze webshop. Of u haalt de foto bij mij op, u betaalt dan geen verzendkosten van € 15,-.

Zwerfafval gevonden bij of in de IJssel
Zwerfafval is slecht voor natuur, dier en mens. Het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op.  Of ze raken er in verstrikt, zoals vissen en vogels.
Mosselen, garnalen en andere zeedieren kunnen kleine deeltjes plastic opslaan in hun lichaam waardoor het ook in de voedselketen terecht kan komen.
Zwerfafval in de IJssel zorgt ook voor verergering van de 'plasticsoep' in zee.
Het gefotografeerde zwerfafval is helaas bij of in de IJssel gevonden.

Artikel over project in Huis-aan-Huis Reklamix

Dit foto project kon mede tot stand komen door:
Henny Beckers, zelf ook kunstenaar, die een deel van haar tuin voor de periode van de IJsselbiënnale 2021 ter beschikking heeft gesteld. 
Louis Verhaard van museum IJsselvallei die mij informatie heeft gegeven over de gefotografeerde stenen. 
Image-Sign die de panelen geproduceerd heeft en meegedacht hoe de panelen drijvend te houden.